menu

POSUDKY

V květnu roku 2021 byl zpracován statický posudek autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb a statiky, na základě kterého byla vypracována projektová dokumentace opravy stezky, ke které se vyjádřili pracovníci odboru životního prostředí KÚ v Liberci a také pověřený pracovník Povodí Labe, s.p. a sdělili podmínky, za kterých může probíhat plánovaná oprava.

PROJEKT

Zároveň jsou již vypracovány stavebně-konstrukční projekty jednotlivých pozemních staveb a navrhované stavební úpravy v souhrnné technické zprávě včetně statických výpočtů.